Solidarna odpowiedzialność inwestora – generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Sławomir Derek        29 listopada 2016        Komentarze (0)

Witam Cię serdecznie,

W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma uwagami o solidarnej odpowiedzialności inwestora / generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Czyli będzie o tym, czy wytwórca elementów obiektu budowlanego, dostarczonych na rzecz wykonawcy inwestycji może domagać się zapłaty od inwestora lub generalnego wykonawcy?

Spotkałem się ostatnio z przedsiębiorcą branży budowlanej. Świadczy specjalistyczne usługi polegające na zabezpieczaniu antykorozyjnym konstrukcji stalowych, wykorzystywanych w obiektach budowlanych (stalowe mosty, wieże, szkielety budowli itp.). W tracie rozmowy wspomniał o swoich kłopotach w uzyskaniu zapłaty od swojego kontrahenta. Dostarczył mu elementy konstrukcji budowli, wcześniej zabezpieczone antykorozyjnie. Kontrahent ten miał kontrakt z generalnym wykonawcą inwestycji, a dostarczone konstrukcje stanowiły części składowe tej inwestycji. Kontrahent ten złożył jednak wniosek o upadłość i zapłata za wykonane prace pewnie nigdy nie nastąpi, a jeśli już to w niewielkiej części i za kilka lat bez odsetek (jak to w upadłościach zwykle bywa 🙁 ).

Taka historia to bardzo częsty przypadek w branży budowlanej. Czy oznacza jednak, że nic więcej nie da się zrobić żeby odzyskać pieniądze?

Zadałem mu pytanie, czy rozważył możliwość skorzystania z regulacji art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego? Przepis ten ustanawia solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. Odpowiedział, że zdążył już porozmawiać z generalnym wykonawcą. Ten jednak oświadczył mu, że nie znajduje podstaw do zastosowania tej regulacji. Inaczej mówiąc odmówił zapłaty wynagrodzenia za prace przy zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowych „w zastępstwie” upadłego kontrahenta. Nie przedstawił szerszego uzasadnienia dla takiej odmowy. Wskazał jedynie, że prace przy zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowych nie są robotami budowlanymi, dlatego nie wchodzą w zakres wspomnianej regulacji.

Zadałem mu pytania: 1) czy wytyczne do zabezpieczenia konstrukcji stalowej pochodziły z projektu budowlanego w ramach inwestycji (TAK); 2) czy konstrukcja stalowa zabezpieczana antykorozyjnie stanowiła trwały element inwestycji (TAK); 3) czy prowadził jakiekolwiek prace przy zabezpieczeniach antykorozyjnych tej konstrukcji na placu budowy inwestycji (TAK).

Po udzieleniu takich odpowiedzi stwierdziłem, że zachodzi duża szansa by skutecznie skorzystać z regulacji art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, czyli uzyskać zapłatę wynagrodzenia za prace antykorozyjne solidarnie od inwestora i/lub generalnego wykonawcy tej inwestycji, „w zastępstwie” upadłego kontrahenta.

Uważam, że realne szanse na skorzystanie z tej regulacji istniałyby nawet w sytuacji udzielenia pozytywnej odpowiedzi tylko na pytanie nr 2.

Ocena tych szans nie jest oczywista. Jak zawsze przy stosowaniu prawa pojawiają się odmienne poglądy 🙂

Kwestia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: „czy solidarna odpowiedzialność inwestora / generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy wiąże się z koniecznością wykazania, że podwykonawca realizował umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c.?”. Inaczej ujmując: „czy ochroną tej regulacji są objęci zarówno podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o roboty budowlane, jak i podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o dzieło?”.

Osobiście uważam, że chcąc skorzystać z dobrodziejstwa regulacji art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego ustanawiającej solidarną odpowiedzialność inwestora / generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy nie trzeba wykazywać, że podwykonawca realizował umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (miał zawartą umowę tego rodzaju). Wystarczające będzie wykazanie, że podwykonawca spełniał swoje usługi na podstawie umowy o dzieło.

Konieczne będzie  jednak wykazanie, że rezultat świadczenia podwykonawcy (spełnionego na podstawie umowy o dzieło) składał się na końcowy przedmiot inwestycji.

Z tego powodu odpowiedź na pytanie nr 2 musi być pozytywna (czy konstrukcja stalowa zabezpieczana antykorozyjnie stanowiła trwały element inwestycji – TAK). Gdyby taka konstrukcja stalowa stanowiła na przykład tymczasowe rusztowanie / tymczasowy szkielet, służące powstaniu docelowego obiektu i podlegała rozebraniu i usunięciu po zakończeniu inwestycji, wtedy nie doszłoby do zaliczenia jej w skład końcowego efektu inwestycji. Uniemożliwiałoby to objęcie takich prac zakresem regulacji art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego ustanawiającej solidarną odpowiedzialność inwestora / generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy takich prac. Podobnie należałoby kwalifikować inne prace towarzyszące budowie o charakterze „pomocniczym” (np. usługi dźwigowe, usługi transportowe, usługi w zakresie wynajmu i montażu rusztowań).

Podsumowując jeśli masz kłopoty w branży budowlanej z uzyskaniem zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, składające się na końcowy efekt inwestycji nie rezygnuj z domagania się takiej zapłaty również bezpośrednio od inwestora lub generalnego wykonawcy inwestycji.

W ramach omawianego przypadku odrębną kwestią będzie wykazanie, że doszło do udzielenia przez inwestora zgody na zawarcie przez generalnego wykonawcę umowy o roboty budowlane / dzieło (w zakresie inwestycji) z podwykonawcą. O tym opowiem jednak w kolejnym wpisie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Derek, Flak. Adwokaci Dla Biznesu. Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Derek, Flak. Adwokaci Dla Biznesu. Spółka partnerska z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@derekflak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: