O blogu

O czym jest ten blog?

Często bywam na placach budowy, uczestniczę w naradach zespołów technicznych, pomagam w negocjacjach przedkontraktowych, mediuję w sprawach spornych. Prowadzę liczne procesy sądowe: o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu prac lub odstąpienia od umowy, o zmianę wynagrodzenia umownego, o roszczenia z tytułu gwarancji, o zwrot kaucji gwarancyjnych i wiele innych. To istny poligon doświadczalny i kopalnia wiedzy, którą chciałbym się z Tobą podzielić.

Ten blog jest o tym: jak sprawnie zaplanować i przeprowadzić procesy inwestycyjne w branży budowlanej; jak przygotować bezpieczną umowę z uczestnikami procesu budowlanego; jak zadbać o prawidłową realizację  takich umów.

Kogo ten blog może zainteresować?

Od kilkunastu lat aktywnie doradzam i pomagam uczestnikom budowlanych procesów inwestycyjnych każdego szczebla: od inwestorów, aż do podwykonawców najniższego szczebla. Dotyczy to zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Ten blog jest kierowany do wszystkich uczestników procesu budowlanego: inwestorów, projektantów, architektów, generalnych wykonawców robót budowlanych, podwykonawców robót budowlanych, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego, dostawców materiałów i usług budowlanych oraz każdego kto jest zaangażowany lub ma do czynienia z procesem budowlanym.

Czego możesz się dowiedzieć czytając ten blog?

Czytając ten blog dowiesz się między innymi jak:

  • zaplanować proces inwestycyjny w branży budowlanej
  • stworzyć bezpieczną umowę z uczestnikami procesu budowlanego
  • zadbać o optymalną koordynację kwestii technicznych, prawnych, podatkowych i finansowych
  • zabezpieczyć prawidłowość realizacji obowiązków stron umowy o roboty budowlane
  • egzekwować realizację obowiązków stron umowy o roboty budowlane
  • zabezpieczyć się przed roszczeniami podwykonawców z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane
  • zabezpieczyć realizację płatności z umowy o roboty budowlane
  • zabezpieczyć realizację obowiązków gwarancyjnych
  • prawidłowo gromadzić i kompletować dokumentację robót budowlanych

Zapraszam do ciekawej lektury!

Sławomir Derek