Rozliczenia robót budowlanych

Pewien Inwestor zadał mi pytanie, czy jeśli w umowie o roboty budowlane uzgodni z Generalnym Wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe (stała kwota za całość prac) to może zrezygnować ze szczegółowego rozbicia takiego wynagrodzenia na poszczególne części składowe projektu? Pokusa takiej rezygnacji jest zrozumiała (oszczędność czasu na tworzenie załączników do umowy) i uzasadniona (regulacje prawnie chroniące Inwestora np. […]

W ostatnim wpisie opisywałem przypadek jednego z moich klientów, który prowadzi poważną inwestycję budowlaną i znalazł się w trudnym momencie rozliczenia wykonanych robót budowlanych. Trudność wiązała się z tym, że część robót budowlanych została wykonana samodzielnie przez Generalnego Wykonawcę, a część przez Podwykonawców. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że część Podwykonawców nie wykonała należycie swoich prac […]